Čtvrtý ročník participativního rozpočtu má své vítěze!

Hlasování o vítězi participativního rozpočtu bylo ukončeno. Hlasování se letos účastnilo méně občanů než v minulých ročnících. O vítězných projektech rozhodovalo 261 občanů. Všem zapojeným občanů děkujeme!

Bylo možné rozdělit až tři kladné hlasy a jeden záporný. O pořadí návrhů rozhodoval celkový počet hlasů, tedy počet kladných hlasů minus počet záporných hlasů. Pravidla dále stanovila, že projekty, které získaly více než 25 procent záporných bodů, nebudou realizovány.

Navržené projekty

Zastínění pískovišť Tesaříkova
Venkovní sezení
Obnova místa na ping-pong v ulici Boloňská (u ZŠ Křimická)
Doplnění zábavních prvků pro menší děti na hřiště Na Groši
Doplnění dalšího ping-pongového stolu na Košíku
Knihobudka pro Košík
Revitalizace hřiště Neapolská

Pořadí projektů podle výsledku hlasování

Než započne realizace vítězných projektů, výsledky participativního rozpočtu musí schválit Rada městské části Praha15. Jakmile budou výsledky hlasování radou schváleny, úřad provede výběr nejvhodnějších dodavatelů a zrealizuje všechny návrhy, které se podle svého umístění vejdou do částky 400 tis. Kč, které jsou vyhrazené v rozpočtu. Projekty, na které vystačí výše uvedená částka, budou realizovány v průběhu roku 2023. 

Těšíme se na spolupráci v následujícím  pátém ročníku participativního rozpočtu!