Zlepšujeme Prahu 15: Příroda a komunita v centru zájmu obyvatel

Městská část Praha 15 v červnu uspořádala anketu mezi svými obyvateli s názvem “Zlepšujeme Prahu 15”, aby zjistila jejich názory na místní veřejný prostor, kulturní dění a budoucí rozvoj oblasti. Výsledky přinesly zajímavé poznatky o preferencích a přáních místních občanů.

Hostivařský lesopark a přehrada se ukázaly jako nejoblíbenější místa v Praze 15. Více než polovina respondentů by tyto lokality doporučila k návštěvě svým známým. Toto zjištění podtrhuje důležitost zachování a péče o zelené plochy v městské části.

Anketa také odhalila značný zájem o komunitní akce a setkávání. Mezi nejoblíbenější patří Dny Prahy 15, vánoční a velikonoční akce či masopustní průvody. Obyvatelé zároveň vyjádřili touhu po větším množství kulturních akcí, především po letním kině a divadelních představeních.

Co se týče vzdělávacích aktivit, největší zájem je o naučné procházky a populárně-vzdělávací přednášky. Témata jako místní historie, příroda a ekologie se těší velké oblibě.
Participativní rozpočet má mezi obyvateli potenciál, ale vyžaduje lepší propagaci. Ačkoli o něm 74% respondentů slyšelo, aktivně se zapojilo pouze 23,6%. Mnoho občanů by uvítalo více informací o této iniciativě.

V oblasti veřejného prostoru se názory různí podle lokalit. Zatímco někteří občané chválí revitalizace dětských hřišť a úpravy okolí přehrady, jiní vyjadřují nespokojenost s některými změnami. Tato různorodost názorů naznačuje potřebu individuálnějšího přístupu k potřebám jednotlivých čtvrtí.

“Výsledky ankety nám poskytly cenné informace pro další rozvoj naší městské části,” uvedl místostarosta pro kulturu a životní prostředí. “Budeme se snažit reflektovat přání našich občanů a zaměřit se na oblasti, které považují za důležité.”

Detailní výsledky ankety včetně podrobného analytického shrnutí jsou k dispozici v příloze tohoto článku.

Městská část děkuje všem občanům, kteří se do ankety zapojili a přispěli tak k lepšímu porozumění potřebám komunity.

PŘÍLOHY:

Podrobné výsledky ankety Zlepšujeme Prahu 15

Výsledky ankety – shrnutí