Děkujeme Vám!

Známe pořadí vítězných projektů

Hlasování o návrzích participativního rozpočtu bylo ukončeno. 

Celkem 414 občanů se zapojilo do hlasování a vybralo vítězné projekty participativního rozpočtu. Jsou mezi nimi i návrhy, kterým jste drželi palce? Podívejte se!

HLEDÁME VÍTĚZNÝ PROJEKT

HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO!

Do 25. listopadu můžete vybírat nejlepší projekty. Vítězné projekty městská část zrealizuje.

Výsledky hlasování budou představeny 29. listopadu 2021 odpoledne na těchto webových stránkách.

NAVRŽENÉ PROJEKTY

Revitalizace místa na ping-pong v ulici Boloňská
Trampolína na Košíku
Venkovní posilovna Kozinec
Hračkobudka
Doplnění hřiště v Sáňkařské o nové prvky
Pingpong pro Košík
Pítko
Zpevnění cesty k přechodu přes Švehlovu ulici
Zastínění pískoviště – hřiště U Kocoura – Parmská
Otočné lavičky pro relaxaci
Knihobudka pro Košík

Pravidla 3. ročníku schválena

Městská část Praha 15 spouští 3. ročník participativního rozpočtu pro rok 2021. Od 19. dubna 2021 budou občané moci navrhovat  projekty na zlepšení péče o životní prostředí, veřejného prostoru nebo podporující komunitní život a aktivní trávení volného času. Pro letošní ročník jsou již schválena pravidla! A jaké projekty můžete navrhovat?

Realizované projekty předešlých ročníků

Připravujeme pro vás ankety a průzkumy. Naleznete zde vše k participativnímu rozpočtu. Hledejte společně nápady na zlepšení prostředí kolem vás.

Průzkumy a ankety

VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR K TÉMATŮM, KTERÁ MĚSTSKÁ ČÁST AKTUÁLNĚ ŘEŠÍ

Průzkumy a ankety

Přehled anket a průzkumů

Participativní rozpočet

MY VYČLENÍME PENÍZE A ZREALIZUJEME PROJEKTY, KTERÉ NAVRHNETE A VYBERETE

Participativní rozpočet

Více o participativním rozpočtu

Společné plánování

STOJÍME O VAŠE NÁZORY, PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY K PŘIPRAVOVANÝM AKTIVITÁM

Společné plánování

Již brzy...