NAVRŽENÉ PROJEKTY

Revitalizace hřiště Neapolská
Venkovní sezení
Obnova místa na ping-pong v ulici Boloňská (u ZŠ Křimická)
Doplnění zábavních prvků pro menší děti na hřiště Na Groši
Knihobudka pro Košík
Zastínění pískovišť Tesaříkova
Doplnění dalšího ping-pongového stolu na Košíku
Hlasovalo celkem 1 občanů

DĚKUJEME VÁM!

Které projekty budou realizovány?

Budou realizovány celkem 4 projekty. Jsou mezi nimi i návrhy, kterým jste drželi palce? Podívejte se!

Podávání návrhů do participativního rozpočtu bylo ukončeno!

Děkujeme všem občanům naší městské části, kteří podali své návrhy do prvního ročníku participativního rozpočtu. Návrhy prošly formální kontrolou pravidel, nyní bude následovat podrobná kontrola proveditelnosti. Budou překontrolovány položky rozpočtů jednotlivých projektů tak, aby bylo vše připraveno pro závěrečné hlasování občanů, které určí vítězné projekty. 

Celkem bylo podáno 11 návrhů (+3 připravované, ale nepředložené návrhy). 

Kontrolou proveditelnosti prošlo 7 návrhů.

Podávání návrhů 5. ročníku

Probíhá od 15. května do 19. června 2023

Městská část Praha 15 spouští 5. ročník participativního rozpočtu pro rok 2023. Od 15. května 2023 mohou občané navrhovat  projekty na zlepšení péče o životní prostředí, veřejného prostoru nebo podporující komunitní život a aktivní trávení volného času. 

Realizované projekty předešlých ročníků

Připravujeme pro vás ankety a průzkumy. Naleznete zde vše k participativnímu rozpočtu. Hledejte společně nápady na zlepšení prostředí kolem vás.

Průzkumy a ankety

VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR K TÉMATŮM, KTERÁ MĚSTSKÁ ČÁST AKTUÁLNĚ ŘEŠÍ

Průzkumy a ankety

Přehled anket a průzkumů

Participativní rozpočet

MY VYČLENÍME PENÍZE A ZREALIZUJEME PROJEKTY, KTERÉ NAVRHNETE A VYBERETE

Participativní rozpočet

Více o participativním rozpočtu

Společné plánování

STOJÍME O VAŠE NÁZORY, PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY K PŘIPRAVOVANÝM AKTIVITÁM

Společné plánování

Již brzy...