Zveřejněno:

2. ročník (2020) participativního rozpočtu

Participativní rozpočet 2020 a plány na letošní rok

 

Především si dovolím poděkovat všem, kteří se podíleli na 2. ročníku Participativního rozpočtu MČ Praha 15. Tento ročník byl, stejně jako celý rok 2020, velmi náročný a poznamenaný pandemií koronaviru. Přesto jsme se rozhodli, že ho musíme ustát a zvládnout navzdory osudu, nebo právě proto. Velice si vážíme aktivity našich občanů a vnímáme ji jako pomoc v naší práci. Jsme rozhodnuti v participativním rozpočtu pokračovat i v letošním roce, který bude velmi náročný, a to, jak z pohledu ekonomického, tak i z pohledu osobního nasazení a věříme, že společně s vámi to zvládneme.

Pojďme se nyní poohlédnout za minulým ročníkem a shrnout, co nám vlastně přinesl nového do našich životů. S vítěznými návrhy jsme vás seznámili a nyní se zaměříme na jejich realizaci, kterou pandemie sice pozdržela, ale nezastavila.

Na asfaltovém hřišti v ulici Boloňská si můžete zahrát od letošního roku streetball, který jistě potěší malé i velké.

koš, streetball

V ulici R.A.Dvorského bylo dětské hřiště u grilovacího místa obohaceno o další balanční prvky, instalována byla i slickline (která bude k využití v závislosti na počasí). Rovněž zde dojde i k úpravě asfaltové plochy, která bude zčásti sloužit jako parkoviště, zčásti bude osazena, na návrh občanů, stromy a keři a zpříjemní okolí malým cyklistům na odrážedlech. Výsadba stromů a dohotovení cyklistické dráhy bude provedeno v nejbližší možné době, za vhodných klimatických podmínek. Zde chci apelovat na všechny současné i budoucí uživatele tohoto hezkého cyklistického prostředí, aby dodržovali pravidla bezpečnosti a dobrých sousedských vztahů a dbali pokynů provozního řádu.

Balanční kytka  balanční lávka hnízdo

  jezevčíkkladinaslackline

Letošní ročník nám přinesl i mnoho nových zkušeností a podnětů, které jsme zpracovali a budou zahrnuty i do nových pravidel, se kterými vás seznámíme po jejich schválení Radou MČ Praha 15. Jedním z nových momentů bude rozvolnění letošního ročníku i do následujícího období tak, abychom všichni měli dostatek času pro jeho vyhodnocení, připomínkování i samotnou realizaci. K tomuto kroku letos přistoupily i jiné městské části a my se k nim připojíme.
S podrobnými změnami i s harmonogramem ročníku vás budeme seznamovat na webu městské části i prostřednictvím dalších komunikačních kanálů. To, co nám v ročníku roku 2020 nejvíce chybělo, bylo osobní projednávání jednotlivých projektů s veřejností. Věřím, že letošní ročník nám přinese příjemnou změnu, a opět se budeme mít možnost vídat tváří v tvář a diskutovat nejen nad projekty participativního rozpočtu.
 
 

K realizaci Participativního rozpočtu Praha 15 – rok 2020

Vážení občané, sousedé,

letošní rok se blíží k svému závěru a s ním i letošní ročník PPR. Dovolte mi poděkovat za vaši aktivitu při hlasování i za pozornost, kterou jste jednotlivým projektům věnovali. Je mi velice líto, že ten letošní ročník proběhl nestandardně a pod vlivem pandemie, kdy nebylo možné projednávat návrhy osobně na veřejném projednávání, ale pouze cestou představení návrhů na webu a ve vestibulu radnice. Věříme, že i tak vám realizované návrhy přinesou radost z vylepšení v okolí.
Zároveň nám pandemie zasáhla i do realizace projektů a prodloužila jejich lhůty. Odbor životního prostředí na realizaci stále pracuje, a o jejich dokončení vás budeme informovat.
V příštím roce plánujeme úpravu pravidel (v reakci na letošní zkušenost), zároveň chystáme časovou úpravu celého ročníku. O všech novinkách budeme v průběhu roku informovat v našich mediálních kanálech a věřím, že i nadále vás bude bavit pomáhat nám vylepšit naši městskou část.

S přáním klidných svátků a pevného zdraví.

za pracovní skupinu PR Praha 15

Mgr. Jitka Kolářová
místostarostka
Rozhodnutí o realizaci návrhů Participativního rozpočtu MČ Praha 15
V červenci Rada městské části Praha 15 projednala a schválila materiál o „Realizaci participativního rozpočtu  MČ Praha 15 pro rok 2020“  viz usnesení Rady MČ.
Známe výsledky hlasování v participativním rozpočtu
Hlasování probíhalo v druhé polovině června a zúčastnilo se jej 445 občanů. Všem účastníkům hlasování děkujeme. S pořadím návrhů podle obdržených kladných a záporných hlasů se můžete seznámit zde (PDF, 400 kB). O realizaci návrhů rozhodne Rada městské části Praha15. Rozhodnutí očekávejte v druhé polovině července.
Kdy a jak hlasovat?
Hlasování proběhne od 15. do 30. června. Pravidla a způsob hlasování jsou stejné jako vloni. Jste občané Prahy 15 nebo na Praze 15 podnikáte? Stačí se zaregistrovat na uvedeném webu : https://participace.mobilnirozhlas.cz/praha15, vyplnit číslo mobilního telefonu a po zadání kontrolního kódu, který Vám přijde prostřednictvím textové zprávy, můžete začít hlasovat. Lze podpořit až tři návrhy a udělit jednomu návrhu záporný hlas. Přejeme Vám šťastnou ruku při hlasování!
Zápis pracovní skupiny najdete zde (PDF, 482 kB)
REALIZOVATELNÉ NÁVRHY POSTUPUJÍCÍ DO VEŘEJNÉHO HLASOVÁNÍ
Pracovní skupina PPR Praha 15 doporučila k hlasování návrhy: č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
– Návrh č. 1.   Vybavení hřiště vedle KC Varta košem na streetball
– Návrh č. 3.   Městský mobiliář
– Návrh č. 4.   Dětská cyklostezka
– Návrh č. 5.   Doplnění herních prvků o 4 balanční prvky
– Návrh č. 6.   Odpočinkové zákoutí s lavičkami
– Návrh č. 7.   Sportoviště (osazení asfaltové plochy sportovními prvky)
– Návrh č. 8.   Venkovní balanční slackline na asfaltové ploše v ulici R. A. Dvorského
– Návrh č. 10. Úprava asfaltové plochy
Prezentace návrhů (PDF, 4.14 kB)
VEŘEJNÁ PREZENTACE DOŠLÝCH NÁVRHŮ – Vzhledem k proběhlému nouzovému stavu, veřejné projednání návrhů bude vyvěšeno touto formou na webových stránkách www.praha15.cz , rovněž kdo bude mít zájem, došlé návrhy jsou vystaveny ve vestibulu radnice Úřadu městské části Praha 15.

Prezentace návrhů Prezentace návrhů

Další představení návrhů před hlasováním bude uveřejněno v měsíčníku Hlasatel č. 6 – červnové číslo.
V případě dotazů využijte e-mailovou adresu: elena.klimendova@praha15.cz
Zápis z projednávání návrhů najdete zde (PDF, 452 kB)
Výzva
Od 1.4 2020 můžete podávat své návrhy do 2. ročníku Participativního rozpočtu Městské části Prahy 15. Pojďte s námi vylepšit naši městskou část!
Celé znění výzvy najdete zde.
Druhý ročník participativního rozpočtu je tady!

Leták

Druhý ročník participativního rozpočtu se blíží!
Před nedávnem skončil první ročník participativního rozpočtu a byly realizovány první vítězné projekty. Ať už se radujete, že uspěl váš favorit, nebo jste smutní, že vámi podpořený návrh v součtu hlasů neuspěl, máte novou příležitost zkusit štěstí se svými nápady na zlepšení veřejného prostoru Prahy 15.
Jak jste si jednoznačně přáli v anketě, zdvojnásobíme maximální možné náklady na jeden projekt na 100 000 Kč vč. DPH. Věříme, že Vám vyšší rozpočet usnadní přemýšlení a do druhého ročníku přihlásíte více projektů.
Participativní rozpočet by měl být zahájen do konce března. Návrhy bude možné přihlašovat v dubnu a o vítězích bude jasno do letních prázdnin. Městské části tak zůstane dost času, aby mohla realizovat vítězné návrhy do konce roku 2020.
Pravidla doznají proti prvnímu ročníku jen minimálních změn. Přesto doporučujeme důkladně je prostudovat, abychom předešli případným zbytečným problémům se zařazením návrhů do hlasování. Pravidla a další důležité informace o participativním rozpočtu najdete na https://participace.mobilnirozhlas.cz/praha15/. Budeme Vás i nadále informovat také prostřednictvím webových stránek městské části a Hlasatele.

Leták

Pracovní skupina PR
Dokumenty: