Co je participativní rozpočet

Participativní rozpočet umožňuje zapojit se do rozhodování o využití části veřejných prostředků na rozvoj městské části. Můžete díky němu přímo ovlivnit, do čeho budou tyto prostředky investovány. Zapojíte se aktivně do rozhodovacího procesu o rozpočtu městské části a můžete nahlédnout do fungování úřadu a volených orgánů. Máte možnost navrhovat projekty ke zlepšení kvality života a veřejného prostoru, účastnit se diskuzí nad projekty a hlasovat o vítězných návrzích.

Harmonogram

ÚNOR – BŘEZEN 2021

Aktualizace a schválení Pravidel participativního rozpočtu MČ Praha 15 pro ročník 2021-2022

BŘEZEN 2021

Informace k veřejnosti o vyhlášení projektu Participativního rozpočtu MČ Praha 15

DUBEN – KVĚTEN 2021

Podávání návrhů – předpokládaný termín 19. 4. 2021 - 19. 5. 2021

KVĚTEN – ČERVEN 2021

Kontrola a posouzení návrhů po formální i odborné stránce od 20. května 2021

ČERVEN – SRPEN 2021

Kontrola proveditelnosti a představení došlých návrhů

ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2021

Veřejné projednání

ŘÍJEN - LISTOPAD 2021

Hlasování 25. 10. -25. 11. 2021

LEDEN 2022

Přípravná a realizační fáze vybraných projektů

DUBEN – ŘÍJEN 2022

Realizovaní projektů

Co potřebujete pro přihlášení svého projektu

Zejména mít dobrý nápad a chuť oživit konkrétní místo nebo podpořit komunitní život v městské části.

Podporovány jsou projekty se zaměřením na:
1) péči o životní prostředí a veřejný prostor: podpořeny budou drobné zásahy, které přispívají k oživení veřejných prostranství
2) komunitní život a aktivní trávení volného času: podpořeno bude vytvoření zázemí pro sousedské/komunitní aktivity

Být občanem městské části Praha 15 starším 15 let.

Není vám ještě 15 let? Nevadí! Požádejte někoho dospělého ze svého okolí o spolupráci a podejte projekt společně. Trvalé bydliště v městské části je podmínkou.

V určeném termínu vyplňte elektronický formulář a poskytněte veškeré potřebné údaje podle schválených pravidel.

Prostudujte si Pravidla a zjistěte, jaké přílohy si již nyní můžete připravit.

Realizace projektů musí probíhat na pozemcích svěřených městské části (pozemky v majetku hl. města Prahy)

Nevíte, které to jsou? Podívejte se na tuto mapu, ve které jsou tyto pozemky označené.

Jak postupovat?

Prostudujte Pravidla participativního rozpočtu

Zjistěte, které projekty lze podpořit. Můžete využít tuto mapu.

Konzultujte své návrhy s pracovníky úřadu

Využijte kontaktní formulář a buďte ve spojení s pracovníky, kteří Vám pomohou orientovat se v pravidlech participativního rozpočtu. Připravte si potřebné podklady pro období, kdy bude možné projekt registrovat.

Registrujte se pro odběr novinek

Chcete mít přehled o důležitých novinkách souvisejících s městskou částí? Registrujte svůj email prostřednictvím formuláře na webových stránkách stránkách městské části Praha 15.