Co je participativní rozpočet

Participativní rozpočet umožňuje zapojit se do rozhodování o využití části veřejných prostředků na rozvoj městské části. Můžete díky němu přímo ovlivnit, do čeho budou tyto prostředky investovány. Zapojíte se aktivně do rozhodovacího procesu o rozpočtu městské části a můžete nahlédnout do fungování úřadu a volených orgánů. Máte možnost navrhovat projekty ke zlepšení kvality života a veřejného prostoru, účastnit se diskuzí nad projekty a hlasovat o vítězných návrzích.

Harmonogram

BŘEZEN 2024

Aktualizace a schválení Pravidel participativního rozpočtu MČ Praha 15 pro ročník 2022-2023

DUBEN - KVĚTEN 2024

Vyhlášení Participativního rozpočtu MČ Praha 15

ČERVEN - ČERVENEC 2024

Podávání návrhů – od 10. 6. 2024 - 15. 7. 2024

ČERVENEC - SRPEN 2024

Kontrola a posouzení návrhů po formální i odborné stránce a představení došlých návrhů

ČERVENEC - SRPEN 2024

Kontrola návrhů věcná a rozpočtová

SRPEN - ZÁŘÍ 2024

Schválení návrhů a diskuse na d návrhy, zahájení hlasování v září 2023

ŘÍJEN 2024

Ukončení hlasování a vyhlášení výsledků

ŘÍJEN - LISTOPAD 2024

Schválení výsledků v Radě městské části Praha 15

LEDEN 2025 -

Příprava a realizace vítězných projektů

Co potřebujete pro přihlášení svého projektu

Zejména mít dobrý nápad a chuť oživit konkrétní místo nebo podpořit komunitní život v městské části.

Podporovány jsou projekty se zaměřením na:
1) péči o životní prostředí a veřejný prostor: podpořeny budou drobné zásahy, které přispívají k oživení veřejných prostranství
2) komunitní život a aktivní trávení volného času: podpořeno bude vytvoření zázemí pro sousedské/komunitní aktivity

Být občanem městské části Praha 15 starším 15 let.

Není vám ještě 15 let? Nevadí! Požádejte někoho dospělého ze svého okolí o spolupráci a podejte projekt společně. Trvalé bydliště v městské části je podmínkou.

V určeném termínu vyplňte elektronický formulář a poskytněte veškeré potřebné údaje podle schválených pravidel.

Prostudujte si Pravidla a zjistěte, jaké přílohy si již nyní můžete připravit.

Realizace projektů musí probíhat na pozemcích svěřených městské části (pozemky v majetku hl. města Prahy)

Nevíte, které to jsou? Podívejte se na tuto mapu, ve které jsou tyto pozemky označené.

Jak postupovat?

Prostudujte Pravidla participativního rozpočtu

Zjistěte, které projekty lze podpořit. Můžete využít tuto mapu.

Konzultujte své návrhy s pracovníky úřadu

Využijte kontaktní formulář a buďte ve spojení s pracovníky, kteří Vám pomohou orientovat se v pravidlech participativního rozpočtu. Připravte si potřebné podklady pro období, kdy bude možné projekt registrovat.

Registrujte se pro odběr novinek

Chcete mít přehled o důležitých novinkách souvisejících s městskou částí? Registrujte svůj email prostřednictvím formuláře na webových stránkách stránkách městské části Praha 15.