Otázky a odpovědi​

Jak zjistím, jestli je pozemek, ke kterému bych chtěl podat návrh, ve svěřené správě městské části Praha 15?

Vlastnictví pozemku můžete zjistit v katastrální mapě na cuzk.cz. Pokud si nejste jistí, doporučujeme obrátit se na koordinátorku participativního rozpočtu. Viz sekce kontakty. 

Jakým způsobem mohu v tuto chvíli předložit svůj návrh a v jaké má být podobě?

Návrhy je možné podávat v období od 10. 6. 2024 do 15. 7. 2024. Postupujte prosím podle pokynů v přihlašovacím formuláři. Úplná pravidla pro podávání návrhů najdete ZDE.

Co všechno se dá realizovat v rámci projektu “Občane, zapojse!”?

Podané návrhy musí řešit úpravy ve veřejném prostoru, nikoliv v soukromém vlastnictví. Může se jednat o návrhy na oživení veřejných prostranství nebo návrhy z oblasti péče o životní prostředí. Dále návrhy, které podporují komunitní život a aktivní trávení volného času, a návrhy na vytvoření zázemí pro komunitní aktivity a pro neorganizované volnočasové aktivity dětí i dospělých. Mělo by se jednat i investiční akce trvalého charakteru. Z participativního rozpočtu nelze financovat jednorázové akce ani dlouhodobé volnočasové programy. 

Můžu se do projektu se svým nápadem přihlásit sám nebo můžeme být skupina lidí?

Návrh může podat pouze Vy fyzická osoba. Musíte však získat podpis nejméně pěti dalších občanů Prahy 15 starších 15 let, tzv. podporovatelů.

Jak mám zjistit finanční náklady a proč se mám touto otázkou vůbec zabývat?

 Jedním z účelů participativního rozpočtu je, aby se občané dozvěděli, kolik stojí intervence ve veřejném prostoru a jaká všechna pravidla je při realizaci záměru ve veřejném prostoru nutné dodržovat. Doporučujeme vyhledat si informace na internetu nebo se obrátit na některého z možných dodavatelů. Přitom je potřeba vzít v úvahu, že pro realizaci jsou na městskou část kladeny daleko vyšší nároky než na soukromou osobu. Ve většině případů město musí používat certifikované produkty a dodržovat předepsané normy. Jestliže budete i tak potřebovat pomoci s určením celkových nákladů, napište na kontaktní email.

Kdo bude rozhodovat o tom, které projekty radnice zrealizuje?

Sami občané. O jednotlivých návrzích budou hlasovat obyvatelé městské části Praha 15, a to formou elektronického hlasování na těchto stránkách. Pracovní skupina složená s odborníků úřadu městské části před hlasování posuzuje soulad návrhů s pravidly participativního rozpočtu a jejich proveditelnost.

Kdo se bude moci zapojit do hlasování? 

Hlasovat mohou občané Prahy 15 starší 15 let, kteří vlastní mobilní telefon. Prostřednictvím mobilního telefonu bude každému účastníkovi hlasování  bude zaslán unikátní kód k potvrzení hlasování(podobně jako je tomu např. u internetového bankovnictví).

Kdy bude hlasování? A budu moci podpořit více návrhů?

Hlasování proběhne v září a v říjnu 2024. Hlasující mohou podpořit více návrhů. Budou rozdělovat 3 kladné hlasy a 1 záporný.

Jak se určuje pořadí vítězných návrhů?

Pořadí návrhů určuje počet dosažených kladných hlasů po odečtení hlasů záporných. Návrhy, které obdrží více než 25 % záporných hlasů, nebudou realizovány. Návrhy budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných návrhů, a to až do vyčerpání finanční částky na příslušný ročník.

Kdo bude vítězný projekt realizovat?

Vítězné projekty realizuje městská část. Realizace proběhne za podmínek, za kterých městská část realizuje všechny investiční akce, zejména bude potřeba dodržet veškeré zákonné postupy a podmínky.