Výběr projektů pro veřejné hlasování

Městská část Praha 15 pokračuje v úspěšném procesu participativního rozpočtu, který umožňuje občanům města aktivně se zapojit do rozhodování o alokaci finančních prostředků na různé projekty ve své komunitě. Nedávno proběhlo setkání pracovní skupiny, která se zabývala hodnocením a výběrem návrhů od občanů. Zde je přehled toho, jak probíhalo posouzení...