Podávání návrhů pro rok 2024 zahájeno

Podávání návrhů

Od 10. června do 15. července 2024 je možné podávat své návrhy do Participativního rozpočtu MČ Praha
15. Každý občan Městské části Praha 15 starší 15 let s trvalým bydlištěm v městské části nebo v městské  části zaměstnán, může navrhnout svůj projekt ke zlepšení veřejného prostoru této městské části. K podávání slouží elektronický formulář.
Pro podání návrhu je nutné se registrovat a přihlásit se. Svůj návrh si pak můžete uložit a postupně
doplňovat.

Pravidla participativního rozpočtu 2024

Podávání návrhů se řídí pravidly participativního rozpočtu Prahy 15, které byly schváleny radou městské
části. Před podávání návrhů je vhodné tyto pravidla nastudovat.

Co je participativní rozpočet?

Participativní rozpočet je způsob, jakým mohou občané přímo ovlivňovat rozdělování finančních prostředků městské části. Každý občan může navrhnout konkrétní projekt, který by měl být financován z rozpočtu městské části. O výběru projektů pak rozhodují sami občané, kteří mají právo hlasovat pro svůj oblíbený projekt. Vítězné projekty městská část zrealizuje.

Chcete více informací? Potřebujete asistenci při podávání návrhu?

Rádi vám pomůžeme při zpracování vašich nápadů. Kontaktujte:
Monika Hejná
tel: 281 003 412
mail: monika.hejna@praha15.cz