Doplnění zábavních prvků pro menší děti na hřiště Na Groši

děti / senioři

access_time 18. května 2022 person Krybusova
  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen
  • Návrh zrealizován

Popis projektu

Navrhuji vytvoření herního zákoutí pro děti předškolního věku tím, že se na nevyužívanou asfaltovou plochu vytvoří malované hry na chodník a na trávník se usadí tabule na malování křídami. Jedná se o klidnou lokalitu u hřiště U Mašinky, která je hojně navštěvována rodiči s malými dětmi kvůli oblíbenému pískovišti a chybí zde další vyžití pro tuto skupinu dětí. Malované hry na chodník jsou v posledních letech oblíbeným způsobem jak oživit zanedbaná zákoutí ve městech a umožnit tak dětem rozvíjet hravou formou pohybové a sociální dovednosti. Tabule na malování křídou by byla zábavnou obměnou dětmi milovaného malování na chodník, které je v této lokalitě obtížné z důvodu nepříliš vhodného povrchu.

Ilustrační obrázek


Odůvodnění návrhu

Jedná se o lokalitu vhodnou k umístění nových herních prvků pro děti. Je to místo, kde se potkávají děti a hrají si zde. V blízkém okolí není takové hřiště, které by bylo určené pro nejmenší děti. Hřiště U Mašinky obsahuje pouze pískoviště, dvě houpačky klasické a jednu pružinovou houpačku. Zcela zde chybí prvek, který by podporoval rozvoj hrubé motoriky u dětí předškolního věku. Rodin s malými dětmi v dané lokalitě přibývá z důvodu výstavby nových bytů v okolí. Z toho důvodu navrhuji tady realizovat Hry na chodník - malovaná hřiště na chodník. Pro vytvoření atraktivní hrací plochy není potřeba stavební povolení a do budoucna (po skončení životnosti nátěru) je plocha zachována pro možnost umístění plnohodnotných prolézacích prvků s kompletní úpravou povrchu. Tato realizace však přesahuje současné možnosti participativního rozpočtu.

Současný stav

V současné době se na místě navrhované realizace nachází vyasfaltovaná plocha a po obvodu jedné strany jsou umístěny čtyři lavičky. Povrch je hrbolatý s nánosy písku z přilehlého hřiště a v jednom místě jsou v asfaltu patrné zbytky bývalé kovové prolézačky pro děti. Na místě se po dešti tvoří louže. Proto byly navržené malby koncipovány v takovém množství a rozměrech, aby mohly být umístěny mimo prohlubně s pískem a vodou, která by mohla malbu do budoucna narušovat. Místo, kam navrhuji umístit tabuli na kreslení křídami, je travnatý pruh vedle asfaltové plochy, naproti lavičkám.

Zamýšlený stav

Zamýšleným stavem je vytvoření tří maleb na chodník a umístění tabule k této ploše. Vzhledem k rozměrům a vhodnosti pro cílovou skupinu malých dětí navrhuji tyto malby například od společnosti Hrynachodnik.cz : Čokoláda školková barevná (0,5m x 0,8m), Panák beruška (1,3m x 1,3m), Mini dráha (0,9m x 3,7m). Dále navrhuji umístění informační cedule s návodem na to, jak je možné namalované hry hrát ve velikosti A2. K výpočtu rozpočtu na realizaci vycházím z katalogu uvedené společnosti s přičtením 15% jako předpokládané zdražení zhotovitelem při realizaci v příštím roce. Vedle asfaltové plochy navrhuji umístění tabule na malování křídami. Tabule by měla být dostatečně široká a s odkládacím místem na křídy. Výhodou je pokud bude mít tabule také stříšku. Navrhuji velikost tabule 125 x 160 cm umístěnou na kovové patky do travnatého terénu. Při výpočtu rozpočtu na realizaci vycházím například z nabídky uvedené na internetových stránkách jednoho z výrobců (https://www.revo.cz/detska-hriste/detske-prvky-do-travnateho-terenu/tabule/tabule-na-kresleni-velka-125-x-160-cm-se-striskou#prettyPhoto).

Umístění návrhu nebo parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká (povinné)

Parcelní číslo: 491/2 Obec: Praha Katastrální území: Hostivař

Předpokládané náklady (povinné)

DruhPopisPočet jednotekJednotková cenaCelková cena
PřípravaRealizace hry na chodník: Čokoláda školková barevná16,9006,900
RealizaceRealizace hry na chodník: Panák beruška14,6004,600
RealizaceRealizace hry na chodník: Mini dráha14,3704,370
PřípravaDoprava z místa Nošovice a zpět (378 Km x 2)29,45018,900
RealizaceVýroba informační cedule ke hrám na chodník, velikost A213,2203,220
Realizace Umístění informační cedule ke hrám na chodník12,0002,000
RealizaceTabule na kreslení velká 125 x 160 cm se stříškou a odkládacím místem114,00014,000
RealizaceMontáž tabule na kreslení vč. dopravy13,3883,388

Celková částka : 57,378 Kč + rezerva 10% = 63,116

Jména a příjmení navrhovatele

Klára Krybusová

Lokalita

place Azalková 1208, 102 00 Praha 15-Hostivař, Česko

Časová osa

K realizaci
Návrh získal 72 bodů a umístil se na 4. místě. Návrh je zařazen k realizaci. Blahopřejeme! 19. září 2022 uživatelem admin
Návrh k hlasování
Projekt prošel kontrolou proveditelnosti, je zařazen k hlasování. 14. června 2022 uživatelem admin
Kontrola proveditelnosti
Probíhá kontrola proveditelnosti 25. května 2022 uživatelem Elena Klimendová
Přijatý návrh
Projekt byl uložen a publikován 18. května 2022 uživatelem Krybusova
Přijatý návrh
Projekt splňuje všechny formální naležitosti a následuje kontrola proveditelnosti. 18. května 2022 uživatelem Elena Klimendová
Kontrola návrhu
Změna stavu navrhovatelem 16. května 2022 uživatelem Krybusova