Zastínění pískovišť Tesaříkova

děti / senioři

access_time 18. května 2022 person zuzana.musilova
  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen
  • Návrh zrealizován

Popis projektu

Cílem návrhu „Zastínění pískovišť Tesaříkova“ je instalovat posuvné zastínění na dvě pískoviště na dětském hřišti v ulici Tesaříkova (u lékárny). Realizace tohoto návrhu zpříjemní a prodlouží dobu využití pískovišť.

Ilustrační obrázek


Odůvodnění návrhu

Malé děti se velmi snadno spálí od slunečního záření. Navrhuji instalaci posuvného zastínění na dvou pískovištích na hřišti v ulici Tesaříkova, které jsou obě v letních měsících téměř nevyužitelné vzhledem k tomu, že se nachází na přímém slunci. Síť může být instalována na zařízení během celého roku. Síť slouží jako ochrana proti slunci a pomocí posuvných jezdců lze stáhnout síť dolů a využít ji i k zakrytí pískoviště. Výhodou je i možnost polohovat síť v závislosti na poloze slunce nad pískovištěm. Posuvné zastínění pískoviště je tvořeno čtyřmi nebo více štíhlými pozinkovanými sloupky a odnímatelnou sítí. Spodní části sloupků jsou osazeny v betonových patkách do hloubky cca 60 cm. Na horní části sloupků jsou pojezdy s aretačním šroubem a nerezovým okem pro zachycení sítě. Pískoviště mají rozměr 4 x 4 m. Předpokládané zastínění by bylo umístěné mezi tyčemi, které by byly v rozích čtverce o rozměrech 4,7 x 4,7 m, tedy s rezervou 35 cm na každou stranu.

Současný stav

Obě pískoviště jsou v letních měsících téměř nevyužitelné vzhledem k tomu, že se nachází na přímém slunci. Kolem hřiště jsou sice vzrostlé stromy, ty ale stín na pískovištích neposkytují. Na pískovištích chybí zakrytí.

Zamýšlený stav

Realizace tohoto návrhu zpříjemní a prodlouží dobu využití pískovišť. Zároveň poskytne možnost zakrytí pískovišť, při stažení sítě na nejnižší úroveň.

Umístění návrhu nebo parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká (povinné)

1818/90 k.ú. Hostivař

Přílohy návrhu

NázevÚpravy

Předpokládané náklady (povinné)

DruhPopisPočet jednotekJednotková cenaCelková cena
Realizace2 x 4 ks tyčí ... dohromady 8 ks26,00012,000
RealizaceMontáž tyčí a plachty22,0004,000
Realizace2 x plachta odhadem 4,7 x 4,7 m236,70073,400

Celková částka : 89,400 Kč + rezerva 10% = 98,340

Jména a příjmení navrhovatele

Zuzana Musilová

Lokalita

place Tesaříkova 1027, 102 00 Praha 15-Hostivař, Česko

Časová osa

Návrh k hlasování
Projekt prošel kontrolou proveditelnosti, je zařazen k hlasování. před 2 týdny uživatelem admin
Kontrola proveditelnosti
Probíha kontrola proveditelnosti před 1 měsíc uživatelem Elena Klimendová
Přijatý návrh
Projekt byl uložen a publikován před 1 měsíc uživatelem zuzana.musilova
Přijatý návrh
Projekt splňuje všechny formální naležitosti. Následuje kontrola proveditelnosti. před 1 měsíc uživatelem Elena Klimendová
Kontrola návrhu
Změna stavu navrhovatelem před 2 měsíce uživatelem zuzana.musilova