Zastínění pískovišť Tesaříkova

děti / senioři

access_time 18. května 2022 person zuzana.musilova
  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen
  • Návrh zrealizován

Popis projektu

Cílem návrhu „Zastínění pískovišť Tesaříkova“ je instalovat posuvné zastínění na dvě pískoviště na dětském hřišti v ulici Tesaříkova (u lékárny). Realizace tohoto návrhu zpříjemní a prodlouží dobu využití pískovišť.

Ilustrační obrázek


Odůvodnění návrhu

Malé děti se velmi snadno spálí od slunečního záření. Navrhuji instalaci posuvného zastínění na dvou pískovištích na hřišti v ulici Tesaříkova, které jsou obě v letních měsících téměř nevyužitelné vzhledem k tomu, že se nachází na přímém slunci. Síť může být instalována na zařízení během celého roku. Síť slouží jako ochrana proti slunci a pomocí posuvných jezdců lze stáhnout síť dolů a využít ji i k zakrytí pískoviště. Výhodou je i možnost polohovat síť v závislosti na poloze slunce nad pískovištěm. Posuvné zastínění pískoviště je tvořeno čtyřmi nebo více štíhlými pozinkovanými sloupky a odnímatelnou sítí. Spodní části sloupků jsou osazeny v betonových patkách do hloubky cca 60 cm. Na horní části sloupků jsou pojezdy s aretačním šroubem a nerezovým okem pro zachycení sítě. Pískoviště mají rozměr 4 x 4 m. Předpokládané zastínění by bylo umístěné mezi tyčemi, které by byly v rozích čtverce o rozměrech 4,7 x 4,7 m, tedy s rezervou 35 cm na každou stranu.

Současný stav

Obě pískoviště jsou v letních měsících téměř nevyužitelné vzhledem k tomu, že se nachází na přímém slunci. Kolem hřiště jsou sice vzrostlé stromy, ty ale stín na pískovištích neposkytují. Na pískovištích chybí zakrytí.

Zamýšlený stav

Realizace tohoto návrhu zpříjemní a prodlouží dobu využití pískovišť. Zároveň poskytne možnost zakrytí pískovišť, při stažení sítě na nejnižší úroveň.

Umístění návrhu nebo parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká (povinné)

1818/90 k.ú. Hostivař

Přílohy návrhu

NázevÚpravy

Předpokládané náklady (povinné)

DruhPopisPočet jednotekJednotková cenaCelková cena
Realizace2 x 4 ks tyčí ... dohromady 8 ks26,00012,000
RealizaceMontáž tyčí a plachty22,0004,000
Realizace2 x plachta odhadem 4,7 x 4,7 m236,70073,400

Celková částka : 89,400 Kč + rezerva 10% = 98,340

Jména a příjmení navrhovatele

Zuzana Musilová

Lokalita

place Tesaříkova 1027, 102 00 Praha 15-Hostivař, Česko

Časová osa

K realizaci
Návrh získal 112 bodů a umístil se na 1. místě. Návrh bude realizován. Blahopřejeme! 19. září 2022 uživatelem admin
Návrh k hlasování
Projekt prošel kontrolou proveditelnosti, je zařazen k hlasování. 14. června 2022 uživatelem admin
Kontrola proveditelnosti
Probíha kontrola proveditelnosti 25. května 2022 uživatelem Elena Klimendová
Přijatý návrh
Projekt byl uložen a publikován 18. května 2022 uživatelem zuzana.musilova
Přijatý návrh
Projekt splňuje všechny formální naležitosti. Následuje kontrola proveditelnosti. 18. května 2022 uživatelem Elena Klimendová
Kontrola návrhu
Změna stavu navrhovatelem 16. května 2022 uživatelem zuzana.musilova