Poslední návrh z třetího ročníku participativního rozpočtu je hotov!

Během prázdním byl dokončen návrh zpevnění zkratky k zastávkám MHD na Švehlově ulici u OC Hostivař. Návrh reagoval na hojné využívání vyšlapané cesty v trávníku při cestě ze sídliště Na Groši na přechod přes rušnou ulici Švehlovu a na zastávky městské hromadné dopravy. V této lokalitě probíhá úprava chodníků v celé oblasti, která je rozdělena na tzv. větve. Větev 3, které se týká participační rozpočet, je jednou ze tří částí chodníků, které mají vydaná stavební povolení. V první etapě byly realizovány chodníky označené větev 2 a větev 3. Všechny chodníky jsou navrženy v souladu s vyhláškou o pohybu osob se sníženou pohyblivostí – tz. jejich šířka je 1,5 m a maximální podélný sklon 8,33 %. Tento sklon však u větve 3 nešlo z hlediska výškových úrovní napojovaných chodníků, kořenů vzrostlých stromů a sítí, které jsou pod chodníkem umístěny dodržet. Laicky řečeno z důvodu krátké délky a velkému převýšení, byl chodník navržen tak aby byl “pohodlný” – v minimálním sklonu, ale na konci se schody. Oba chodníky v blízkém okolí jsou plně bezbariérové.