Harmonogram pro 4. ročník participativního rozpočtu stanoven. Podávat návrhy můžete od 19. dubna 2022

Od 19. 4. 2022 můžete podávat své návrhy do 4. ročníku Participativního rozpočtu Městské části Prahy 15. Pojďte s námi vylepšit naši městskou část!

V rámci této výzvy budou přijímány návrhy na investiční projekty určené na úpravu veřejně přístupného prostranství na území MČ Praha 15 – tj. k. ú. Hostivař nebo Horní Měcholupy, a to na pozemcích svěřených Městské části Praha 15. Přijímány budou i návrhy na projekty umístěné ve veřejně přístupných prostorách budov v majetku městské části.
Veškeré informace a pravidla participativního rozpočtu najede na této stránce.