Zajímá vás lokalita Trojmezí?

Odborný tým Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy v současnosti mapuje cenné přírodní hodnoty území i jeho využívání návštěvníky. Na červen 2022 pro vás připravili několik možností, jak se do přípravy aktivně zapojit.

V týdnu od 13. do 19. června můžete navštívit plánovací stan na několika místech v okolí Trojmezí, zapojit se do vytváření pocitové mapy a sdělit své podněty. Na programu jsou také dvě komentované vycházky s architekty a odborníky. Přesné termíny a místa konání akcí najdete v této mapce či zde:

Pondělí 13. 6. / 14:00 – 19:00 | plánovací stan u Hamerského rybníka u kostela
Úterý 14. 6. / 15:00 – 19:00 | plánovací stan u OC Cíl
Středa 15. 6. / 14:00 – 19:00 | plánovací stan před Normou (vedle Toulcova Dvory) + od 18 hodin komentovaná vycházka přímo od stanu
Čtvrtek 16. 6. / 15:00 – 19:00 | plánovací stan v parku u Hotelu Chodov
Neděle 19. 6. / 13:00 – 17:30 | plánovací stan u retenční nádrže (v srdci samotného území) + od 17 hodin komentovaná vycházka přímo od stanu.

Hlavním cílem vycházek bude představit veřejnosti hodnoty Trojmezí a zároveň je vyslechnout a zodpovědět jejich dotazy. Celou vycházkou bude provázet moderátor společně s odborníkem z IPR Praha a bude trvat asi 1, 5 hodiny. 

Do plánování budoucí podoby Trojmezí se budete moci zapojit od 13. června i online na webu www.iprpraha.cz/trojmezi. Do 26. června zde můžete vytvořit vlastní pocitovou mapu a říci nám, jak vnímáte současnou podobu Trojmezí a jakou byste si ji do budoucna představovali.

Získané podněty budou sloužit týmu krajinářských architektů jako podklad pro zpracování návrhu studie. Na podzim proběhne představení pracovní verze projektu a konzultace návrhu s veřejností. Finální podoba studie bude potom představena v Centru architektury a městského plánování (CAMP) na konci roku 2022.