Jak hodnotíte projekt Trenéři do škol? Výsledky ankety.

Od 29. 11. do 13. 12. mohli rodiče a učitelé zapojených dětí zhodnotit své zkušenosti s projektem Trenéři do škol. Jen pro připomenutí… jedná se o projekt, jehož smyslem je dát žákům prvního stupně základních škol příležitost vyzkoušet si v rámci tělocviku různé sporty pod vedením “zapálených” trenérů, podpořit kladný vztah dětí ke sportu a třeba je zaujmout pro sport, který si do té doby ještě nevyzkoušely.

Online ankety se zúčastnilo 119 rodičů (celkem 141 zapojených dětí) a 13 učitelů. Celkem 98 % zapojených rodičů si přeje, aby projekt pokračoval. 

Naprostá většina rodičů se dozvěděla o projektu Trenéři do škol přímo od svých dětí (49 %) nebo prostřednictvím školy (46 %).

Děti účastníků ankety si vyzkoušeli atletiku, fotbal, florbal, gymnastiku, judo a karate. Z dosud nevyzkoušených sportů by si děti zapojených rodičů nejčastěji chtěli vyzkoušet atletiku, basketbal, tenis, volejbal, tanec nebo rugby.


A. Hodnocení projektu z pohledu zapojených dětí

B. Jak to vidí učitelé