Podávejte projekty do participativního rozpočtu 2022

Podávání návrhů

Od 19. dubna do 16. května 2022 je možné podávat své návrhy do Participativního rozpočtu MČ Praha
15. Každý občan Městské části Praha 15 starší 15 let s trvalým bydlištěm v městské části může navrhnout
svůj projekt ke zlepšení veřejného prostoru této městské části. K podávání slouží elektronický formulář.
Pro podání návrhu je nutné se registrovat a přihlásit se. Svůj návrh si pak můžete uložit a postupně
doplňovat.

Pravidla participativního rozpočtu 2022

Podávání návrhů se řídí pravidly participativního rozpočtu Prahy 15, které byly schváleny radou městské
části. Před podávání návrhů je vhodné tyto pravidla nastudovat.