Podávejte projekty do participativního rozpočtu 2023. JIŽ UKONČENO!

Podávání návrhů

Od 15. května do 19. června 2023 bylo možné podávat své návrhy do Participativního rozpočtu MČ Praha
15. Každý občan Městské části Praha 15 starší 15 let s trvalým bydlištěm v městské části mohl navrhnout
svůj projekt ke zlepšení veřejného prostoru této městské části. 

Pravidla participativního rozpočtu 2023

Podávání návrhů se řídí pravidly participativního rozpočtu Prahy 15, které byly schváleny radou městské
části. Před podávání návrhů je vhodné tyto pravidla nastudovat.

Co je participativní rozpočet?

Participativní rozpočet je způsob, jakým mohou občané přímo ovlivňovat rozdělování finančních prostředků městské části. Každý občan může navrhnout konkrétní projekt, který by měl být financován z rozpočtu městské části. O výběru projektů pak rozhodují sami občané, kteří mají právo hlasovat pro svůj oblíbený projekt. Vítězné projekty městská část zrealizuje.

Chybí vám vlastní nápad? Nechte se inspirovat návrhy, kteří podávali občané v jiných městských částech a městech. Tento článek vám přináší pár tipů.