Inspirace odjinud: Seznam návrhů občanů z jiných měst a městských částí v rámci participativního rozpočtu

nápady do participativního rozpočtu

Participativní rozpočet je proces, který umožňuje občanům přímo ovlivnit rozhodování o rozdělování finančních prostředků ve svém městě či městské části. Občané mají možnost navrhovat projekty, které jsou financovány z veřejných peněz, a následně hlasují o jejich realizaci. Tento participativní přístup má mnoho výhod pro občany i samotné město či městskou část.

Jednou z hlavních výhod participativního rozpočtu je zapojení občanů do rozhodovacího procesu a zvýšení jejich pocitu spoluvlastnictví veřejného prostoru. Občané se tak stávají aktivními partnery při tvorbě veřejných politik a mají možnost ovlivňovat podobu svého města či městské části. Participativní rozpočet také přispívá k transparentnosti a otevřenosti veřejné správy, protože občané mají přístup k informacím o finančním hospodaření města a mohou sledovat, jak jsou jejich peníze používány.

Při hledání inspirace pro návrhy projektů v rámci participativního rozpočtu je důležité pečlivě přečíst pravidla pro podporované projekty aktuálního ročníku, každé město má totiž svá specifická pravidla a kritéria pro realizaci projektů.

Zde je seznam návrhů občanů z různých měst a městských částí, které mohou sloužit jako inspirace pro tvorbu nových projektů v rámci letošního ročníku:

Bezbariérový vstup
Cukrárna pro včely a čmeláky – květinové záhony před školkou
Cvičební prvek
Čtením to tu žije!
Dětská lanovka na hřiště
Dětské hřiště
Doplnění herních prvků na dětské hřišti
Doplnění mobiliáře náměstí
Dráha pro odrážedla
Hrazdy nebo část workoutového cvičiště
Hry na chodník
Hřiště na nohejbal a volejbal
Klouzačka na dětském hřišti
Knihobudka
Kuličková dráha
Lavička pro seniory k odpočinku v kopci
Lavička ve vnitrobloku
Lavičky na cestě
Lavičky připomínající významné osobnosti naší městské části
Minigolf
Místo pro setkávání
Obnova herních prvků dětského hřiště
Osázené betonové květináče

Oživení dětského hřiště
Pétanque hřiště
Pingpongový stůl
Popis názvu ulic v sídlišti
Rekonstrukce dětského hřiště v areálu
Revitalizace dětského hřiště
Revitalizace prostranství
Revitalizace území
Revitalizace vstupního prostoru ZŠ
Ruské kuželky

Skluzavka na hřišti
Sousedská čítárna
Stolní fotbálek
Stůl na stolní tenis
Trampolína do země
Venkovní stoly na ping pong
Venkovní šachy
Vybudování bezbariérového přístupu
Založení trvalkových záhonů při zastávce
Zastínění a nové herní prvky na hřišti
Zpevnění vyšlapané stezky
Zřízení bezbariérového přístupu

A na závěr pár tipů Oboru životního prostředí:

  1. Úprava plochy bývalého pískoviště, květinový záhon – parc.č. 1767/25, k.ú. Hostivař
  2. Zastínění pískoviště na dětském hřišti U beránka – parcelní číslo 509/1, k.ú. Horní Měcholupy
  3. Hřiště na basketbal, část asfaltové plochy – parcelní číslo 509/1, k.ú. Horní Měcholupy
  4. Trampolína do země – parcelní číslo 509/1, k.ú. Horní Měcholupy
  5. Petanque hřiště – parcelní číslo 523/182, nebo 509/383, k.ú. Horní Měcholupy
  6. Malby na chodník, asfaltový povrch – parcelní číslo 1818/153, k.ú. Hostivař
  7. Trampolína do země – parcelní číslo 1766/1,k.ú. Hostivař

Ilustrativní obrázek: generátor obrázků bing.com