Podávejte projekty do participativního rozpočtu 2021 – UKONČENO

Podávání návrhů

Od 19. dubna do 19. května 2021 bylo možné podávat své návrhy do Participativního rozpočtu MČ Praha
15. Každý občan Městské části Praha 15 starší 15 let s trvalým bydlištěm v městské části může navrhnout
svůj projekt ke zlepšení veřejného prostoru této městské části. K podávání slouží elektronický formulář.
Pro podání návrhu je nutné se registrovat a přihlásit se. Svůj návrh si pak můžete uložit a postupně
doplňovat.

Pravidla participativního rozpočtu 2021

Podávání návrhů se řídí pravidly participativního rozpočtu Prahy 15, které byly schváleny radou městské
části. Před podávání návrhů je vhodné tyto pravidla nastudovat.