Jak vyplnit elektronický formulář pro zadání návrhu projektu

Doporučujeme nastudovat si Pravidla participativního rozpočtu, případně si projít otázky a odpovědi. Na těchto stránkách naleznete i vzor povinné přílohy, kterou dokládáte podporu minimálně 5 občanů městské části vašemu návrhu. Tuto přílohu si můžete stáhnout zde (PDF, DOC). K podávání návrhu slouží elektronický formulář. Jednotlivé položky formuláře mají své krátké popisy a návody (najetím myši na ikonu otazníku), případně jsou popsány v tomto návodu.

Nevíte si rady? Napište nám, rádi vám pomůžeme.

Ano, můžete. Rozepsaný formulář si můžete kdykoliv uložit pro následné úpravy a k dalším úpravám se později vrátit. Jednotlivé položky můžete postupně upravovat a opětovně vkládat. Poslední položkou ve formuláři volíte, zda formulář ukládáte pro budoucí doplnění a nebo odesíláte ke kontrole a k přijetí svého návrhu úřadem.
Vyplněný formulář můžete tedy odeslat ke kontrole, nebo ho uložit pro pozdější doplnění.

Svůj uložený návrh naleznete po přihlášení ve svém profilu. Návrh rovněž naleznete na stránce  Návrhy 2023, vlastní návrhy jsou viditelné pouze vám. Návrh můžete upravovat pouze v případě, že doposud nebyl zaslán úřadu ke kontrole. Poté již návrh není možné upravovat. Tlačítko pro úpravu naleznete při zobrazení svého návrhu v pravém horním rohu.

Po uzavření etapy podávání návrhů se bude kontrolovat realizovatelnost projektu. Pokud váš návrh bude vyžadovat dodatečné úpravy (například doplnění či upřesnění položek v rozpočtu), bude váš  návrh vrácen k dopracování. V tuto chvíli opět budete mít možnost svůj návrh upravovat.  Po doplnění opětovně návrh předložíte ke kontrole, bude zkontrolován a při splnění všech pravidel zveřejněn. Všechny návrhy budou zveřejněny po ukončení termínu pro podávání návrhů. 

Váš návrh bude formálně zkontrolován, zda splňuje schválená Pravidla. Pokud je vše v pořádku, návrh bude po uplynutí zadávací lhůty zveřejněn  a bude viditelný všem návštěvníkům webového portálu na stránce Návrhy 2023. Po odeslání ke kontrole již není možné návrh upravovat.

Po uzavření etapy podávání návrhů bude kontrolována realizovatelnost projektu. Pokud by váš návrh vyžadoval dodatečné úpravy (například doplnění či upřesnění položek v rozpočtu), bude zveřejnění návrhu dočasně přerušeno a návrh vrácen k dopracování. Po doplnění opět zkontrolován a opětovně zveřejněn.

Pokud návrh nesplní formální náležitosti, které nelze doplnit či upravit nebo bude vyhodnoceno, že návrh je z jakéhokoliv důvodu nerealizovatelný, bude vyřazen včetně informace, z jakého důvodu nesplnil schválené pravidla participativního rozpočtu. 

Název návrhu (Povinná položka)
Název by měl být krátký a výstižný. Počet znaků je 5 až 60.

Kategorie návrhu
Návrhy ke zlepšení života v Městské části Praha 15

Ilustrační obrázek (Povinná položka)
Nahrajte 1 soubor typu .jpg, .jpeg, .png max. velikosti 5 MB.

Popis návrhu (Povinná položka)
Popis návrhu bude zveřejněn jako úvodní text a bude sloužit k základní informaci při hlasování občanů. Proto jsou název návrhu, ilustrační obrázek a tento text velmi důležité. Jejich dobrou volbou můžete získat svému návrhu větší podporu. K dispozici máte maximálně 500 znaků, minimálně 20.

Odůvodnění návrhu (Nepovinná položka)
Popište důvod, proč návrh předkládáte, jaký problém by byl jeho realizací řešen.

Současný stav (Nepovinná položka)
Popište současný stav týkající se zamýšleného návrhu.

Plánovaný stav (Nepovinná položka)
Popište plánovaný stav týkající se tohoto návrhu.

Lokalizace místa v mapě (Povinná položka)
Lokalitu můžete vyhledat buď zadáním adresy, nebo umístěním špendlíku na zvolené místo. Mapu si můžete zvětšit na celou obrazovku tlačítkem v pravém horním rohu mapy a přibližovat / oddalovat můžete kolečkem myši při současném stisku tlačítka CTRL.

Parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká (Povinná položka)
Pro usnadnění kontroly zadejte každé číslo na samostatný řádek ve formátu číslo/podčíslo katastrální část, např. 131/12 Hostivař.

Fotografické přílohy a ostatní dokumenty – (veřejná, povinná položka)
Fotodokumentace stávajícího stavu nebo další přílohy upřesňující návrh. Max. 3 soubory, velikost jednoho nejvýše 2 MB (povolené typy příloh: png, jpg, jpeg, pdf).

Předpokládané náklady (Povinná položka)
Zadejte předpokládané náklady v rozsahu 50 – 200 tis. Kč. Částky jsou včetně daně. Počet jednotek a jednotková cena jsou celá čísla, uveďte všechny potřebné položky včetně např. bouracích a stavebních prací nebo finančních prostředků na studie a zpracovávání dokumentace.

Jména a příjmení navrhovatele (Povinná položka)
Navrhovatelem je občan městské části s trvalým bydlištěm v Městské části Praha 15.

Tel. číslo (Povinná položka)
Telefonní číslo navrhovatele uvádějte včetně předvolby ve formátu (+420) 999 999 999.

E-mail (Povinná položka)
Emailová adresa navrhovatele bude sloužit ke komunikaci o návrhu. Po uložení svého návrhu vám bude automaticky odeslán link pro možnost úprav. Při každé změně stavu návrhu bude navrhovatel a zástupce úřadu prostřednictvím emailové komunikace informován.

Adresa trvalého bydliště (Povinná položka)
Uvádějte pravdivou adresu trvalého bydliště navrhovatele. Podle schválených pravidel mohou návrhy na projekty navrhovat osoby, které mají trvalé bydliště na Praze 15 nebo osoby, které mají trvalé bydliště jinde, ale na Praze 15 pracují.

Příloha č. 2 – podpisový arch / archy (neveřejné, povinná položka)
Oskenovaný nebo ofocený podpisový arch podporovatelů vašeho návrhu. Podporovatel může podpořit maximálně jeden návrh a musí mít trvalé bydliště v Městské části Praha 15. Vzor podpisového archu si můžete stáhnout na stránce pravidel.

Prohlášení navrhovatele o věku min. 15 let (Povinná položka)

Souhlas s podmínkami použití a zpracování osobních údajů (Povinná položka)
Bez souhlasu s pravidly portálu Občane, zapoj se! a podmínkách zpracování, použití a ochraně osobních údajů není možné návrh uložit ani odeslat ke kontrole. Zadávané osobní údaje nejsou veřejné a budou použity pouze pro kontrolu pravidel participativního rozpočtu a ke komunikaci s navrhovatelem.

Neveřejné Poznámky (Nepovinná položka)
Tyto informace nebudou publikovány. Mohou sloužit k předání důležitých informací zástupcům úřadu.

Popis návrhu je úplný a chci ho poslat k vyhodnocení (Nepovinná položka)
Pokud necháte nezaškrtnuté, můžete po uložení dat popis návrhu doplnit. Chcete-li svůj návrh odeslat ke kontrole, položku zaškrtněte.