Výběr projektů pro veřejné hlasování

Pracovní skupina, tvořená různými odborníky a zástupci městské části, se sešla za účelem posouzení devíti návrhů projektů předložených občany MČ Praha 15. Cílem bylo vybrat projekty, které budou moci postoupit do fáze veřejného hlasování. Zároveň byly všechny přijaté návrhy projektů předloženy a diskutovány na jednání Komise pro participaci a MA 21, které se konalo 26. 6. 2023.

Návrhy projektů a jejich posouzení:

 1. Domeček a tabule na malování křídami
  Tento návrh byl schválen a bude zařazen do hlasování. Všichni členové pracovní skupiny byli pro realizaci tohoto projektu.
 2. Herní zákoutí pro Hostivař
  Tento návrh byl vyřazen z důvodu podcenění rozpočtu a také kvůli nevhodnému umístění pro veřejnost.
 3. Plot u hřiště Boloňská
  Cena projektu byla mimo možnosti participativního rozpočtu, a proto byl tento návrh vyřazen.
 4. Prostor pro tenisové nadšence: Rekonstrukce oplocení kurtů
  Tento návrh byl zařazen do hlasování s tím, že dojde k částečné rekonstrukci oplocení.
 5. Doplnění koše a lajnování hřiště – ul. Boloňská
  Tento návrh byl zařazen do hlasování, přičemž Mgr. Zuzana Venclíková provede kalkulaci nákladů. Rovněž bylo diskutováno, že po lajnování hřiště bude nutná revize a oplocení.
 6. Prolézačka pro starší děti (hřiště U Rytíře, Košík)
  Tento návrh byl vyřazen z důvodu překročení finančního limitu a nevhodného umístění.
 7. Přístřešek s edukativní tabulí Za Drahou
  Tento návrh byl zařazen do hlasování.
 8. Boulder hřiště ve vnitrobloku ulic Na Křečku a Parmská
  Tento návrh nebyl schválen, protože přesahoval finanční limit na jeden projekt a městská část měla jiné plány pro tento prostor.
 9. Stezka pro pěší Na Groši
  Tento návrh byl vyřazen z důvodu finanční náročnosti, která přesahovala rozpočet určený na jeden projekt participativního rozpočtu. Bylo také zjištěno, že pro realizaci by bylo třeba veřejné osvětlení a bezpečné pěší vazby, což by znamenalo další výdaje.

 

Další kroky:

Z těchto devíti návrhů projektů postoupí do fáze veřejného hlasování pouze některé, zejména kvůli finančním omezením. Některé z těchto projektů mohou být zmenšeny, aby se snížil potřebný objem finančních prostředků.

Veřejné hlasování o vítězných projektech začne 15. září 2023, a občané MČ Praha 15 budou mít možnost rozhodnout o vítězných projektech letošního ročníku participativního rozpočtu. Projekty budou také představeny v rámci akce Dny Prahy 15, což umožní občanům lépe se seznámit s nápady a cíli těchto projektů. Těšíme se na vaši účast a aktivní zapojení!

Příloha: Zápis pracovní skupiny