Třetí ročník participativního rozpočtu zná vítěze! Vyhrál Váš favorit?

Do závěrečného hlasování občanů se probojovalo 11 návrhů, které splnily podmínky vyhlášené radou městské části. Hlasování probíhalo na webových stránkách Občane, zapoj se! v období od 25. října do 25. listopadu a zúčastnilo se ho 505 občanů, jejichž hlasy se započítaly do celkového pořadí jednotlivých návrhů.

Každý hlasující měl k dispozici 1-3 kladné hlasy a také mohl jednomu návrhu přidělit záporný bod. Pořadí návrhů je stanoveno podle celkového množství bodů, které jednotlivé návrhy po odečtení záporných bodů získaly. Celkové výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.

 

Podle pravidel participativního rozpočtu budou z realizace vyloučeny návrhy, které obdržely více než 25 procent záporných hlasů z důvodu jejich kontroverznosti. Rada městské části může rovněž podle pravidel rozhodnout nerealizovat více projektů ve stejné oblasti.

Městská část má ve svém rozpočtu na realizaci projektů vyhrazenu částku 400 tis. Kč a o výsledných projektech určených k realizaci rozhodne rada městské části na svém nejbližším zasedání.