Jak hodnotíte projekt Trenéři do škol?

Díky zapojení Prahy 15 do projektu Trenéři do škol si mohou žáci prvního stupně na našich základních školách vyzkoušet různé sporty pod vedením zkušených sportovních trenérů v rámci výuky tělesné výchovy. Smyslem projektu není vytipovat nadané děti do jednotlivých sportovních oddílů, ale podpořit kladný vztah dětí ke sportu a případně jim pomoci “objevit” sport, kterému se budou chtít věnovat. Jste učitel/ka třídy, která se zapojila do projektu? Jste rodiči zapojených dětí? Dejte nám prosím zpětnou vazbu prostřednictvím této ankety. Děkujeme! Anketu je možné vyplnit do 13. 12.