Podrobné výsledky ankety: Jak se Vám líbily letošní Dny Prahy 15?

Ve snaze o neustálé zlepšování programu Dnů Prahy 15 připravila městská část krátkou online anketu, kterou bylo možné vyplnit od 20. do 30. září 2021. Jak dopadla? Seznamte se s výsledky!

Ankety se zúčastnilo 69 respondentů, ve výrazné většině případů občanů Prahy 15 (84 %) a dospělí lidé mladší a střední generace (87 % respondentů je ve věku od 30 do 60 let). Ženy převládají nad muži v poměru 2,5 ku 1.

Respondenti

Ankety se zúčastnilo 69 respondentů, ve výrazné většině případů občanů Prahy 15 (84 %) a dospělí lidé mladší a střední generace (87 % respondentů je ve věku od 30 do 60 let). Ženy převládají nad muži v poměru 2,5 ku 1.

Respondenti podle účasti na jednotlivých akcích

Jasně nejvíce respondentů se zúčastnilo závěrečného Dne Prahy 15 (79 %). S velkým odstupem následují účastníci Pestré Hostivaře (28 %) a Pestré pláže, Zažít město jinak a Zažít město podle sebe (21 %)

Spokojenost s programem

Spokojenost s jednotlivými akcemi byla hodnocena na pětistupňové škále, kterou lze převést na školní stupnici 1 – 5. V tabulce níže uvádíme průměrnou známku a podíl respondentů, kteří hodnotili známkou 3 nebo horší – tj. nebyli (příliš) spokojeni. Až na dvě výjimky byly akce účastníky hodnoceny převážně výborně nebo velmi dobře. Výjimkami jsou Terénní cyklozávod a Pestrá pláž, Zažít město jinak a Zažít město podle sebe. V případě terénního závodu zazněly výhrady k organizaci a bezpečnosti, které byly předány organizátorům. V případě druhé zmíněné akce se méně spokojení účastníci domnívají, že na Pestré pláži mohlo být více atrakcí a že program mohl nabídnout více aktivit pro starší děti.

Který den v týdnu více vyhovuje?

Anketa také zjišťovala, zda by se měl Den Prahy 15 konat v sobotu nebo v neděli. Na základě výsledků ankety lze doporučit spíše sobotu.