Anketa: Revitalizace plochy u ulice Evy Olmerové

Městská část Praha 15 po předchozích návrzích na revitalizaci tohoto místa a po dvou diskusních setkáních s občany navrhuje v této anketě k posouzení čtyři návrhy na jeho vzhled. Tři návrhy obsahují obnovu vodního prvku, jeden návrh s vodním prvkem neuvažuje.

Anketa má za cíl zjistit názor občanů na vnější vzhled místa i názor na obnovu vodního prvku, který by byl funkční od jara do podzimu. První varianta obsahuje obnovu místa do podoby jeho vzniku při výstavbě vodojemu Na Kozinci, další tři varianty podobu místa navrhují odlišně s tím, že každá varianta ponechává na místě původní svislé plastiky na zdi lemující toto místo a také začleňuje do obvodu treláže, které zakrývají instalovaný žiletkový drát tvořící bezpečnostní opatření vodojemu, který dříve na místě nebyl.

Po výběru varianty vzhledu místa bude do zadání pro přípravu projektu doplněno několik technických požadavků /koš, veřejné osvětlení, bezbariérový přístup, zasakování srážkových vod na místě, dosadby a úprava zeleně, vodní hospodářství kašny (bude-li vybrána varianta s vodním prvkem) bez potřeby vedení přípojek napojení na vodovod a kanalizaci, …/.

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Nezbytné

Nutné pro přihlášení registrovaných uživatelů

Tyto soubory slouží k poskytování služeb nebo analýze návštěvnosti
PHPSESSID gdpr[allowed_cookies] gdpr[consent_types] wp-settings-1 wp-settings-time-1

Advertising

Analytics

Other