Aktuální stav návrhů participativního rozpočtu

0
Registrovaní navrhovatelé
0
Kontrola
návrhů
0
Návrhy
celkem*
* počty všech návrhů ve všech stavech

Počet návrhů podle jejich stavu