Vzduchová trampolína do ZŠ Hostivař

děti / senioři

access_time 18. května 2022 person ivana.saskova
  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen
  • Návrh zrealizován

Popis projektu

Vzduchová trampolína na hřišti ZŠ Hostivař vzešla z nápadů dětí, pojďme jim pomoc jejich nápad zrealizovat! Jedná se o jeden z nejbezpečnějších herních prvků na trhu, je to pro děti zábavná forma pohybu, který tolik potřebují. Pořízení tohoto herního prvku by oživilo atraktivitu venkovního prostoru ZŠ Hostivař, kde děti s družinou tráví převážnou část odpoledne.

Ilustrační obrázek


Odůvodnění návrhu

V rámci projektu školní participativní rozpočet děti navrhovaly své projekty ke zpříjemnění pobytu ve škole, z tohoto projektu vzešel i nápad na pořízení vzduchové trampolíny, ale náklad na pořízení tohoto herního prvku se do školního participativního rozpočtu nevejde. Pořízení tohoto prvku z participativního rozpočtu a kofinancování jeho instalace sdružením rodičů prohloubí i spolupráci školy a rodičů.

Současný stav

Na hřišti ZŠ Hostivař je v současné době instalován pouze jeden herní prvek.

Zamýšlený stav

Zvýšení atraktivity školního hřiště, více zábavné formy pohybu pro děti. Prohloubení spolupráce školy a rodičů na realizaci celého projektu.

Umístění návrhu nebo parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká (povinné)

parc. č. 148/1 k.ú. Hostivař

Přílohy návrhu

Předpokládané náklady (povinné)

DruhPopisPočet jednotekJednotková cenaCelková cena
Přípravanákup herního prvku189,69089,690

Celková částka : 89,690 Kč + rezerva 10% = 98,659

Jména a příjmení navrhovatele

Ivana Šašková

Lokalita

place Kozinova 1000, 102 00 Praha 15-Hostivař, Česko

Časová osa

Návrh vyřazen
Návrh byl po dohodě s navrhovatelem stažen. Po proběhlé konzultaci s ředitelkou školy z důvodu nenalezení vhodného umístění v areálu školy. 25. května 2022 uživatelem Elena Klimendová
Přijatý návrh
Projekt byl uložen a publikován 18. května 2022 uživatelem ivana.saskova
Přijatý návrh
Projekt splňuje všechny formální naležitosti. Následuje kontrola proveditelnosti. 18. května 2022 uživatelem Elena Klimendová