Rozkres parkovacích míst Milánská

návrhy ke zlepšení života v městské části

access_time 08. června 2021 person anna.bakosova
  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen
  • Návrh zrealizován

Popis projektu

Navrhuji, aby na parkovišti u domu Milánská 409-420 byla rozkreslena parkovací místa, jako je tomu zvykem na všech větších parkovištích např. u obchodních center.

Po projednání se zástupcem odboru dopravy navrhovatelka zjistila, že navrhovaný rozpočet je podhodnocen a v případě realizace by byl snížen počet parkovacích míst. Tím zamýšlený záměr zlepšení parkování ztratil smysl a proto návrh stahuje.

Ilustrační obrázek


Odůvodnění návrhu

Počet míst by se navýšil, ubylo by nevyužitelných mezer, bylo by zřejmé, na jakém místě je vhodné použít jaký způsob parkování. Zlepšila by se průjezdnost a zvýšila bezpečnost na parkovišti.

Současný stav

Aktuálně je parkoviště často téměř neprůjezdné kvůli parkování doslova "kdekoli" a zároveň je na něm spousta prázdných míst a mezer, které jsou ale pro zaparkování vozidla nedostačující.

Umístění návrhu nebo parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká (povinné)

509/96 Horní Měcholupy

Přílohy návrhu

NázevÚpravy

Předpokládané náklady (povinné)

DruhPopisPočet jednotekJednotková cenaCelková cena
PřípravaPosouzení za využití online nástrojů115,00015,000
RealizaceRealizace - vyklizení, rozkres135,00035,000

Celková částka : 50,000 Kč + rezerva 10% = 55,000

Jména a příjmení navrhovatele

Anna Bakošová

Lokalita

place Milánská 415, 109 00 Praha 15-Horní Měcholupy, Česko

Časová osa

Návrh vyřazen
Navrhovatel projekt stáhl z dalšího projednávání. 04. října 2021 uživatelem admin
Návrh zveřejněn
Projekt byl uložen a publikován 08. června 2021 uživatelem Elena Klimendová
Kontrola proveditelnosti
Probíhá kontrola proveditelnosti 08. června 2021 uživatelem Elena Klimendová
Přijatý návrh
Projekt splňuje všechny formální naležitosti. Následuje kontrola proveditelnosti 21. května 2021 uživatelem Elena Klimendová
Kontrola návrhu
Změna stavu navrhovatelem 18. května 2021 uživatelem anna.bakosova