p.523/701 květnatá louka

zvelebení veřejného prostoru

access_time 26. května 2022 person kalinova.ja@seznam.cz
  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen
  • Návrh zrealizován

Popis projektu

Osázení uvedeného pozemku intravilánu sídliště vhodnými místními druhy stromů a květnatou, extenzivní loukou na místě asfaltové plochy. Stromy , které potřebují péči jen v prvním roce výsadby, pak se dokáží postarat sami o sebe a květnatá, extenzivní louka, posekaná pouze dvakrát za rok, je vhodné řešení pro sídliště, které má pouze intenzivně obhospodařovanou zeleň, naprosto nevhodnou pro hmyz a drobné živočichy, ježky a podobné. Směrem od soukromých pozemků, kde bude vyšší zeleň , tj stromy , asi 5m široký pás, snižující se k veřejné cestě s přiléhající květnatou loukou, která jistě potěší a navodí klidovou atmosféru v okolí i v podvědomí kolemjdoucích. Celá okolní oblast je plná zbytečných a přibývajících asfaltových a betonových ploch, které se v létě přehřívají spolu s celou sídlištní zástavbou, odpar atmosférických srážek je maximální . Jediná zachraňující zeleň je na soukromých pozemcích v okolí.

Ilustrační obrázek


Odůvodnění návrhu

Pomineme- li i důležitou část edukační, jsou další důvody pro realizaci. V okolí žádná taková plocha není a ekologická rovnováha k zastavěné a zabetonované výměře chybí, škoda každé možnosti k oživení životního prostředí. Jistě takový projekt by potěšil i starší obyvatele , protože na sídlišti, které stojí již téměř 40 let, populace stárne a klidová místa jsou nesmírně vhodná a vyhledávaná, zvláště v této uštvané, hektické současnosti. Starší lidé se takových projektů, jako je tento, nezúčastňují a tak se stává, že návrhy mladších (agilních a agresivních) jsou brány za jediné krédo. Hl.město též poskytuje osivo pro louku zdarma, to je slušný přínos. V nejbližším okolí jsou již dvě hřiště a další od "Lidlu", dále jsou jiné možnosti aktivit směrem k ul.R.A.Dvorského X ul E.Olmerové a ul. Nad přehradou a lesopark, další prostor pro fyzické aktivity na tak malé ploše je nadbytečný.

Současný stav

Na stavebním odpadu a ilegální skládce, navýšené metr nad okolním terénem, vzniklé při výstavbě sídliště, vybudovaná černá stavba hřiště. Nepatřičně umístěná asfaltová plocha a rezavý 5m vysoký plot , to vše 1m od soukromé zástavby, bez stavebního povolení. Zůstalo pouze několik skutečně krásných borovic pro potěchu.

Zamýšlený stav

Zelená plocha pro oživení, zajímavé místo ve fádním, uniformním sídlišti, které se neustále rozrůstá, záchytný bod pro skutečně živou přírodu, pro ptáky,drobné živočichy a hmyz, přirozeně navazující na původní zástavbu. Malé obnovení normálního stavu přírody, po kterém marně volá většina dnešních lidí. Nemusí být vše jen pro krátkodobou zábavu a "užitek" i půvab volné přírody, sounáležitost s ní má své místo v lidském žití.

Umístění návrhu nebo parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká (povinné)

parc. 523/701 asfaltová část

Přílohy návrhu

NázevÚpravy

Jména a příjmení navrhovatele

Jaroslava Kalinová

Lokalita

place Hákova 542/7, 109 00 Praha 15-Horní Měcholupy, Česko

Časová osa

Úprava návrhu
Projekt byl uložen a publikován 26. května 2022 uživatelem kalinova.ja@seznam.cz
Návrh vyřazen
Po dohodě v navrhovatelem návrh vyřazen. Nevyhověl pravidlům participativního rozpočtu MČ Praha 15 26. května 2022 uživatelem Elena Klimendová
Úprava návrhu
Chybí příloha č. 2 - vraceno k doplnění 18. května 2022 uživatelem Elena Klimendová