Otočné lavičky pro relaxaci

sport a volný čas

access_time 08. června 2021 person Štěpánka Koubová Černá
  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen
  • Návrh zrealizován

Popis projektu

Otočné lavičky jsou bezpečné a stabilní. Jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Vzhledem k navrhovanému umístění poblíž dětských hřišť a sportovišť, se rodiče mohou doslova “otáčet” za svými dětmi. Vzhledem k rotačnímu pohybu laviček jejich uživatelé jistě ocení daleko širší místní panorama, než které jim nabízí statický mobiliář. Lavičky jsou navrženy k umístění na plochách ve správě MČ, které slouží volnočasovým aktivitám a relaxaci. Vyžadují minimální náklady na údržbu a proto nejsou do budoucna zátěží místního rozpočtu. Výrazně doporučuji konzultaci nejvhodnějšího umístění s bezprostředními obyvateli dotčených míst, přinejmenším zajištění jejich informovanosti o plánované realizaci v případě, že většina obyvatel naší MČ projekt podpoří. Otočná lavička akcentuje relaxační účel, ke kterému jsou pozemky vhodné pro jejich umístění určeny. Pobyt na těchto místech si užijete. Na této lavičce si odpočinete.

Po dohodě se do rozpočtu vejdou cca 4 lavičky, bude rozhodnuto až v případě realizace. 

Ilustrační obrázek


Odůvodnění návrhu

Projekt je inspirován v okolních MČ, kde jsem se setkala s velmi pozitivním ohlasem místních uživatelů. Dle podmínek a pravidel uplatnění v rámci participativního projektu je možné navrhnout realizaci výhradně na pozemcích ve správě MČ Prahy 15. Jistě by umístění laviček bylo vhodné například i v okolí místního keltského hradiště, kde by poskytovalo výhled nejen na příjemnou plochu louky, která je maximálně vhodná pro soukromé pikniky, relaxaci, pro sportovní aktivity a hry, ale i na historickou část Hostivaře nebo jiná pražská panoramata. Tento pozemek však není ve správě MČ a MČ tudíž na něm nemůže, dle vyjádření pana Frauenterky, nic realizovat, ani kamenný labyrint, ani umístění kamenného menhiru dle mého loňského návrhu, ani uměle vytvořený kopec dle návrhu MČ, který by značně nepřirozeně zasáhl do aktuálního využití toho místa. Z těchto a dalších důvodů jsem k realizaci navrhla níže uvedené pozemky.

Současný stav

Lavičky vhodně doplní stávající městský mobiliář. V případě umístění poblíž domu Nad Přehradou navrhuji lavičku umístit na místo stávající statické lavice nebo vedle ní, aby tak měli uživatelé možnost sledovat dění buď poblíž pumptrackového hřiště nebo poblíž dětského pískového hřiště hned naproti.

Zamýšlený stav

Lavičky je možné objednat i s instalací, na kterou je kalkulace součástí projektu. Tato instalace obsahuje přepravu, montáž, betonový základ a upevnění. Dodavatelské ceny na jeden kus se pohybují v rozmezí 13.552,- až 17.000,- Kč, dle cenového průzkumu a odborných konzultací, které jsem realizovala. V případě, že bude nutné dodavatele soutěžit, je možné, že bude nutné snížit počet realizací z 5 kusů na 4 tak, aby bylo možné projekt úspěšně realizovat v zamýšleném cenovém rámci.

Umístění návrhu nebo parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká (povinné)

Horní Měcholupy: Nad Přehradou 510/6, Livornská 523/81, Veronské náměstí 491/1 Hostivař: Tenisová 2741/27, Loučimská 1818/352

Předpokládané náklady (povinné)

DruhPopisPočet jednotekJednotková cenaCelková cena
Přípravaotočná lavice513,55267,760
Přípravainstalace54,00020,000
Přípravadoprava55002,500

Celková částka : 90,260 Kč + rezerva 10% = 99,286

Jména a příjmení navrhovatele

Štěpánka Koubová Černá

Lokalita

place Hostivařská, 102 00 Praha-Praha 15, Česko

Časová osa

Ukončené hlasování
Návrh získal 54 bodů a v hlasování občanů se umístil na 10. místě. Návrh nebude realizován. 04. dubna 2022 uživatelem admin
Návrh k hlasování
Projekt je realizovatelný i přes podhodnocené položky rozpočtu. Projekt je zařazen k hlasování. 04. října 2021 uživatelem admin
Návrh zveřejněn
Projekt byl uložen a publikován 08. června 2021 uživatelem Elena Klimendová
Kontrola proveditelnosti
Probíhá kontrola proveditelnosti 08. června 2021 uživatelem Elena Klimendová
Přijatý návrh
Projekt splňuje všechny formální naležitosti. Následuje kontrola proveditelnosti 25. května 2021 uživatelem Elena Klimendová
Kontrola návrhu
Změna stavu navrhovatelem 18. května 2021 uživatelem Štěpánka Koubová Černá