Bezbariérové přechody v ulici Milánská

návrhy ke zlepšení života v městské části

access_time 18. května 2022 person Jan Veleba
  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen
  • Návrh zrealizován

Popis projektu

Jedná se o návrh na zpracování projektové dokumentace pro bezbariérovou úpravu dvou přechodů pro chodce včetně návrhu řešení bezbariérových ramp u navazujících schodišť v ulici Milánská. Návrh je předkládán za účelem zlepšení kvality veřejného prostoru, zvýšení bezpečnosti a odstranění bariér z veřejného prostoru pro stávající obyvatele se sníženou možností pohybu (senioři, hendikepované osoby a rodiče s kočárky). Stávající chodníky u přechodů jsou ve špatném technickém stavu s řadou nerovností.

Ilustrační obrázek


Odůvodnění návrhu

Návrh je předkládán za účelem zlepšení kvality veřejného prostoru, zvýšení bezpečnosti a odstranění bariér z veřejného prostoru pro stávající obyvatele se sníženou možností pohybu (senioři, hendikepované osoby a rodiče s kočárky). Vzhledem k finančnímu limitu na předkládaný návrh, se předpokládá pouze zpracování kompletní projektové dokumentace pro bezbariérovou úpravu dvou přechodů pro chodce včetně návrhu řešení bezbariérových ramp u navazujících schodišť v ulici Milánská.

Současný stav

Stávající přechody pro chodce jsou od vozovky odděleny vysokými obrubníky, které jsou společně s navazujícími schodišti bariérou pro osoby se sníženou možností pohybu (senioři, hendikepované osoby a rodiče s kočárky). Stávající chodníky u přechodů jsou ve špatném technickém stavu s řadou nerovností. Vysoké obrubníky neumožňují rychlé a bezpečné přecházení přes frekventovanou ulici. Zaparkovaná vozidla často blokují schodiště a znemožňují tak průchod osob či průjezd kočárků.

Zamýšlený stav

Cílem je vytvoření bezpečných a bezbariérových přechodů pro chodce a zároveň vybudování bezbariérových ramp, které by doplnily stávající schodiště. Navržené řešení by mělo splňovat veškeré požadavky na bezpečnost a zjednodušit pohyb osobám se sníženou možností pohybu (senioři, hendikepované osoby a rodiče s kočárky). Návrh by měl také zajistit, aby zaparkovaná vozidla nebránila v nástupu na schodiště.

Umístění návrhu nebo parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká (povinné)

509/282 k.ú. Horní Měcholupy 509/227 k.ú. Horní Měcholupy 509/281 k.ú. Horní Měcholupy 509/97 k.ú. Horní Měcholupy 509/250 k.ú. Horní Měcholupy 509/280 k.ú. Horní Měcholupy 509/245 k.ú. Horní Měcholupy 509/226 k.ú. Horní Měcholupy

Přílohy návrhu

Předpokládané náklady (povinné)

DruhPopisPočet jednotekJednotková cenaCelková cena
PřípravaKompletní projektová dokumentace 190,00090,000

Celková částka : 90,000 Kč + rezerva 10% = 99,000

Jména a příjmení navrhovatele

Jan Veleba

Lokalita

place Milánská 409, 109 00 Praha 15-Horní Měcholupy, Česko

Časová osa

Návrh vyřazen
Projekt byl uložen a publikován 18. května 2022 uživatelem Jan Veleba
Návrh vyřazen
Návrh nesplňuje pravidla: některé pozemky nejsou ve svěřené správě MČ . Podaný návrh po dohodě s navrhovatelem bude předán jako žádost na Odbor dopravy MHMP - žádost o zařazení do programu Praha bez BARIER 18. května 2022 uživatelem Elena Klimendová
Kontrola návrhu
Změna stavu navrhovatelem 09. května 2022 uživatelem Jan Veleba