2x zpomalovací retardéry v ulici Selská, Praha 10 Hostivař.

ochrana zdraví a bezpečnost

access_time 08. června 2021 person Viliam Sivek
  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen
  • Návrh zrealizován

Popis projektu

Oprava a nové umístění zpomalovacích retardérů na samotném začátku ulice Selská po příjezdu z ulice K Horkám (zpomalovací retardér je poškozený a je příliš plochý, tedy neúčinný) a rovněž tak nutnost přidání zpomalovacího retardéru na konci ulice Selská, před možností odbočení doprava, tj. křižovatkou před kostelem do ulice Domkářská, kde vozidla nedávají přednost zprava a pohybují se značnou rychlostí. Oba retardéry by měli být výrazně vyboulené s velkou zpomalovací účinností, aby donutila vozidla dostatečně zpomalit v kontextu hustě zastavěné oblasti. Současný a jediný retardér na začátku ulice Selská je poškozený, zejména však příliš plochý a nedonutí řidiče výrazně zpomalit. Bez instalace navazujícího zpomalovacího retardéru před křižovatkou do ulice Domkářská nemá původní retardér kýžený účinek a vozidla opět po přejezdu výrazně zrychlují.

Ilustrační obrázek


Odůvodnění návrhu

Dlouhá a rovná svažitá ulice Selská nabádá řidiče motorových vozidel ke zvýšené rychlosti. Výměna současného retardéru a instalace nového výrazně účinnějšího (kolmého) retardéru na obou stranách ulice bude mít za následek výrazné zpomalení vozidel a zvýšení pozornosti řidičů jak osobních, tak nákladních automobilů, které se vyřítí z ulice K Horkám z mírně pravotočivé zatáčky. Stejně tak se tomu děje z horní strany ulice směrem od kostela, kdy řidič jede z kopce dolů směrem k ulici K Horkám. Silnice je velmi využívaná zejména kvůli umístění základní školy v Kozinově ulici, kam rodiče vozí své děti a mnohdy velmi pospíchají, ale také je využívaná místními obyvateli a zásobováním. Rychle jedoucí vozidla ohrožují nejen chodce s kočárky, starší spoluobčany a hrající si děti, ale také vyjíždějící vozidla z domů v ulici Selská a Domkářská. Dnes v již plně obytné a zastavěné oblasti se chodci pohybují na úzkém chodníčku podél zdi v ulici Selská a jsou rychlostí vozidel, případně nepozorností řidičů či případné havárie, ohroženi na zdraví a životě, nemluvě o velkém množství pohybujících se cyklistů obzvláště v letních měsících. Značka omezení rychlosti je umístěna nepřehledně, není adekvátní hustě obytné zóně, chybí značka obytné zóny, kterou tato část obce již bezesporu je bez výrazných a účinných opatření pro zpomalení rychlosti.

Současný stav

Nedostatečný.

Zamýšlený stav

Zamýšlený stav je o nastavení účinných opatření a přizpůsobení se aktuální obytné situaci dané lokality, která za poslední roky značně zhoustla = snížit rychlost projíždějících vozidel tak, aby oblast byla pro pěší a vyjíždějící vozidla bezpečná. Retardérů může být i více, pokud se instalace 2 ks bude zdát z pohledu dopravního posouzení a následného řešení nedostatečná tak, aby vozidla po přejetí retardéru nestačila k dalšímu retardéru akcelerovat.

Umístění návrhu nebo parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká (povinné)

2699/2

Předpokládané náklady (povinné)

DruhPopisPočet jednotekJednotková cenaCelková cena
PřípravaDopravní analýza110,00010,000
Realizacerealizace 240,00080,000

Celková částka : 90,000 Kč + rezerva 10% = 99,000

Jména a příjmení navrhovatele

Viliam Sivek

Lokalita

place Selská 24, 102 00 Praha 15, Česko

Časová osa

Návrh vyřazen
Projekt byl uložen a publikován 08. června 2021 uživatelem Viliam Sivek
Návrh vyřazen
Návrh nesplňuje pravidla -pozemek k. č. 2699/2 není ve svěřené správě MČ Podaný návrh předáme jako podnět TSK hl. m. Prahy, který tuto komunikaci spravuje. 21. května 2021 uživatelem Elena Klimendová
Kontrola návrhu
Změna stavu navrhovatelem 17. května 2021 uživatelem Viliam Sivek
Úprava návrhu
Vráceno k dopracování, pozemek k. č. 2699/2 není ve svěřené správě MČ, návrh nesplňuje formální náležitosti a schválená pravidla participativního projektu. 17. května 2021 uživatelem admin
Kontrola návrhu
Změna stavu navrhovatelem 17. května 2021 uživatelem Viliam Sivek